Whoever You Love, You See Her On Everyone's Face: The book on the philosophy and teaching of Ibn Arabi, one of the deepest Islamic philosophers of all time, contains details that everyone will gain sufficient knowledge and education to start a new life to the smallest detail.

Kimi Seviyorsdan Herkesin Yüzünde Onu Görürsün: İbn-i Arabi felsefesi ve öğretisini konu alan kitap, uzun bir çalışmanın sonucunda, herkesin en ince detayına kadar yepyeni bir hayata başlayacak kadar yaşam bilgisi v eöğretisi kazanacağı detaylar içeriyor. 

 

I never gave up:

The book, describing the biography of Ersin Tatar, Prime Minister of the Turkish Republic of Northern Cyprus, contains the final evaluations of Tatar, who is also a candidate for the Presidency.

Hiç vazgeçmedim: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın biyografisini anlatan kitap aynı zamanda Cumhurbaşkanı Adayı olan Tatar'ın yakın zamana ait tüm değerlendirmelerini içeriyor.

A Psychoanalyst on His Own Couch - 2019/London: Vamik Volkan puts himself on his couch and tells his fascinating life story as an international psychoanalyst who has seen and studied humans in many parts of the world to the renowned writer, scriptwriter, and director.

Kendi Divanında Bir Psikanalist - 2016: Ferhat Atik’in dört yıla yakın bir süre, bizzat kendisi ile birlikte ve titizlikle çalışılan kitap, dünyaca ünlü psikanalist Prof. Dr. Vamık Volkan'ın hayatını ve tüm meslek deneyimini içeriyor. "KENDİ DİVANINDA BİR PSİKANALİST" kitabı, bir "insanı anlama kılavuzu" gibi... Yaşamı boyunca, dünya çapında bir ekol olan Freud Profesörü Dr. Vamık Volkan'ın hayatı ve meslek deneyimleri 200'ü aşkın kaynak ve 400'e yakın dipnotla okuyucu ile buluştu.

“Night of Broken Glass” - 2018: The novel "Night of Broken Glass", which's preface is written by Prof. Dr. Vamık D. Volkan and which conveys the Holocaust reality in the most striking language, met with the reader. The actual history that is partaking in the novel is completed in the Turkish Edition with the support of the American Holocaust Museum, and the studies are being continued before the English and Hebrew prints are made.

 

Kristal Gece - 2018: Ön sözünü Prof.Dr. Vamık D. Volkan'ın yazdığı ve Holokost gerçeğini en çarpıcı dille aktaran "Kristal Gece" isimli roman okuyucu ile buluştu. Romanda yer alan gerçek tarih Amerikan Holokost Müzesi Desteği ile Türkçe baskısı tamamlanırken, İngilizce ve İbranice baskılarının yapılması öncesinde çalışmalar devam ediyor.

 

"After Tomorrow" - 2015: Life sometimes fits into the moment with peace and you beat time in someplace. "AFTER TOMORROW", the story of peace beating time. Bringing Akpınar Patisserie, which filled 80 years in particular, and its generally sweet history into today’s world. In a way, "After Tomorrow" is a research and biography study in the taste of the cake.

 

Yarından Sonra - 2015: Hayat bazen bir huzurla an'a sığar ve bir mekanda zamanı yenersin. YARINDAN SONRA, huzurun zamanı yenişinin hikayesi. Özelde 80 yılı dolduran Akpınar Pastahanesi’nin ve genelde tatlı tarihinin bugüne taşınışı. Yarından Sonra pasta tadında bir araştırma ve biyografi çalışması.

 

"The Kingdom of Lambousa" - 2013: With the novel "The Kingdom of Lambousa", the author, going back to the depths of more than 30 centuries of history, shares the findings and information that haven't been written before about the wealthiest kingdom of the period. While the book is written with many references, it also includes photographs and myths as well as information that has not been previously published, via British Museum. Being written after a long period of research, the book contains a summary of all the necessary details as well as information about the history as it places important research into the minds of the readers. The book is being presented to the reader with the subtitle: "The Resistance of History, Civilization, and Culture Against Time". "The Lambousa Kingdom" is a novel published by Destek Publishing House and it is available for sale with both e-book and paperback versions all over the world.

 

Lambousa Krallığı - 2013: 30 asrı aşkın bir tarihin derinliklerine inen yazar, Lambousa Krallığı kitabı ile, döneminin en zengin krallığı ile ilgili hiç yazılmamış bulgular ve bilgileri bizlerle paylaşıyor. Kitap bir çok kaynak taraması ile yazılırken, bir yandan da British Museum aracılığı ile daha önce yayımlanmamış bilgiler yanında fotoğraflara ve efsanelere de yer veriyor. Uzun bir araştırma süreci sonrasında yazılan kitap içerisinde özet ama gereken detayları kapsayan bir de tarih bilgisi içeren kitap önemli bir araştırmanın belleklere yerleştirilmesini sağlıyor. Kitap; “Tarih, medeniyet ve kültürün zamana direnişi” alt başlığı ile okuyucuya sunulmuş durumda. Lambousa Krallığı Destek Yayınevi tarafından basılmış ve tüm dünyada kitap ve elektronik kitap satışta olan bir eser.

 

"While There Is Time" - 2011: A novel about the reality of life and trade after World War II and also the story of two brothers, who created a commercial adventure for over 70 years, achieving success while going through hard periods of the history. "While There is Time" is a work of the author that you can find all of the details of the Flaubert School it represents, which have been started with the novel "Autumn" and showed itself in the novel "Toy Car" too. Published by Roman Destek Publishing.

 

Vakit Varken - 2011: 70 yılı aşkın bir ticari serüveni yaratan iki kardeşin, tarihin zorlu dönemlerinden geçerek başarıya ulaşmalarının serüvenini konu alan ve tüm gerçekliği ile İkinci Dünya Savaşı sonrası hayat ve ticaretin örüldüğü bir roman. Vakit Varken yazarın, Sonbahar Romanı ile başlayan ve ardından güçlenerek Oyuncak Araba Romanı’nda kendini gösteren, temsil ettiği Flaubert ekolünün tüm detaylarını bulabileceğiniz bir çalışması. Roman Destek Yayınevi tarafından basılmıştır.

 

"Toy Car" - 2009: The writer extended his reach to Turkey with this publishing. "Toy car" is a novel about the love of a young couple in the midst of the inter-communal conflicts that took place in Cyprus in the '60s and '70s. In addition, the novel has made two editions and has been sold everywhere in Turkey via the Internet. In the novel, alongside a love story, a balanced narrative of all the pains, friendship and hostility of the period are presented to the reader with a special expression. The first edition of the book was printed by the Moss Publishing (Istanbul) and the second edition was printed by the Destek Publishing.  

 

Oyuncak Araba - 2009: Yazarın Türkiye’ye açıldığı yayınıdır. Oyuncak araba 60’lı ve 70’li yıllarda Kıbrıs Adası’nda meydana gelen toplumlar arası çatışmalar ortasında yaşanan genç bir çiftin aşkını anlatan bir romandır. Ayrıca roman iki baskı yapmış ve tüm Türkiye’de ve internet aracılığı ile heryerde satılmıştır. Romanda, bir aşkın yanında, dönemin tüm sancılarını, dostluk ve düşmanlıklarını dengeli bir anlatım, özel bir dille okuyucuya sunulmaktadır. Kitabın ilk baslısı Moss Yayınevi (İstabul) ikinci baskısı ise Destek Yayınevi’nden çıkmıştır.

 

"Double Harbour": It is a poetry book published by the author after 14 years of break. The book consists of poems about love and struggle; In addition to the love stories from all over the world, it also includes battles against the pain of newer times. The book, which is also the first ebook of Cyprus, was among the bestsellers of the year it was published. 

 

Çifte Liman: 14 yıl aradan sonra yazarın yayımladığı bir şiir kitabıdır. Aşk ve mücadele şiirlerinden oluşan kitap içeriğinde; tüm dünyanın aşkları yanında, yeni zamanların acılarına karşı mücadeleleri de içeriyor. Kıbrıs'ın ilk ebook'u olma özelliği de taşıyan kitap yayımlandığı yılın dn çok satanları arasında yer almıştır. 

"Autumn" - 2006: One of the author's novels. The book, published in 2006, is based on the real story of a woman's murder in the second half of the 70s in Cyprus. It is the first murder novel written in Cyprus. In 2011, the novel was adapted for cinema and the script the author wrote became a subject for the film "Anahtar" which was produced by him. The book was published by Gökada Publications and Anadolu Publishing.

Sonbahar - 2006: Yazarın romanlarındandır. 2006 yılında basılan kitap, Kıbrıs Adası’nda 70’li yılların ikinci yarısında yaşanan gerçek bir kadın cinayeti üzerinden yazılmıştır. Kitap tüm Kıbrıs Adası’nda yazılan ilk cinayet romanıdır. Roman ayrıca 2011 yılında sinemaya uyarlanmış ve senaryosu da kendisi tarafından yazılarak yapımcılığını yaptığı Anahtar filmine konu olmuştur. Kitap Gökada Yayınları ve Anadolu Yayınevi tarafından baskıya alınmıştır.

"Silk Road" - 1997/2001: It is the author's first book. It made two prints in 1997 and 2001 and then it was sold out. Published under the title of "6400 Kilometers and a Thousand-Year Book”, the book consists of poems and essays that refer to the historical philosophy of the route known as the Silk Road. Both editions of the book were made by AN Graphics.

İpek Yolu - 1997/2001: Yazarın ilk kitabıdır. 1997 ve 2001 yıllarında iki baskı yapmış ve tükenmiştir. “6400 kilometrelik ve bin yıllık bir kitap” alt başlığı ile yayımlanan eser, İpek Yolu olarak bilinen güzergahın tarihi felsefesine gönderme yapan şiirler ve deneme yazılarından oluşmaktadır. Kitabın iki baskısı da AN Graphics tarafından yapılmıştır.

  • 2
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge