"Psychology of Migration": World-renowned psychoanalyst Prof.Dr. Vamik Volkan talks about the immigrant problem and immigration psychology in the world. What is the basic psychology of immigration and immigrant? We learn it. Documentary New York City Film Festival winner.

"Göçmen Psikolojisi": Dünyaca ünlü psikanalist Prof.Dr. Vamik Volkan dünyadaki göçmen sorunu ve göç psikolojisi hakkında konuşuyor. Göç ve göçmenlerin temel psikolojisi nedir? Öğreniyoruz. Belgesel aynı zamanda NewYork City Film Festivali birincisi

 

"A Section of Philosophy of Derrida": A new documentary by Ferhat Atik. Jacques Derrida was a French linguist and one of the most difficult philosophers of the last century and his field of philosophy became the subject of Ferhat Atik's documentary. The documentary, which includes evaluations and images of Derrida, examines the field of Derrida philosophy in its general meaning.

 

Derrida Felsefesi'nden bir bölüm: Ferhat Atik'ten yeni bir belgesel. Fransız dil bilimci ve son yüzyılın en zor filozoflarından olan Jacques Derrda'nın felsefe alanı Ferhat Atik'n belgeseline konu oldu. Değerlendirmeler ve Derrida görüntülerine yer verilen belgeselde, genel anlamı ile Derrida felsefe alanı inceleniyor.

 

"Cyprus Turkish Educational Documentary": A documentary covering a period of 500 years, explains the land's education adventure, starting from the pre-Ottoman period to the present day, with the doyens of education.  

 

Kıbrıs Türk Eğitim Belgeseli: 500 yıllık bir dönemi kapsayan Eğitim Belgeseli, Ada’nın, Osmanlı Dönemi öncesinden başlayıp günümüze kadar uzanan eğitim serüvenini, eğitimin duayenleri ile anlatıyor. 

 

"It Wasn't Easy": This is a biography documentary titled "It Wasn't Easy" directed and written by Ferhat Atik. An important period about ANK Ltd. is being witnessed in the documentary in which the commercial life of one of the well-established companies of the country, Ahmet Nafi Brothers (ANK), is being examined.

 

Kolay Olmadı: Yönetmenliğini ve senaristliğini Ferhat Atik'in üstlendiği "Kolay Olmadı" isimli biyografi belgeselidir. Ülkenin köklü kuruluşlarından Ahmet Nafi Kardeşler'in (ANK) ticari hayatları ve dönemin işlendiği belgeselde ANK Ltd. öznesi üzerinden Ahmet Nafi Kardeşler ve önemli bir döneme tanıklık ediyor.

 

"Pin Wheel": A documentary about children's games. The scenario of the project and its directing are done by our author. The project is a documentary about children's games that explains and plays 20 games with nearly 100 children. In front of the selected places in the documentary, children have helped history to reach the future by playing old street games.

 

Rüzgar Gülü: Çocuk oyunlarını konu alan bir belgeseldir. Proje senaryosu ve yönetmenliği yazarımıza aittir. Proje 20 çocuk oyununu 100’e yakın çocukla oynatan ve anlatan bir çocuk oyunları belgeselidir. Belgeselde seçilmiş mekanlar önünde çocuklar, tarihin sokak oyunlarını canlandırarak yarınlara taşınmasını sağlamışlardır.

 

"Pursuit of Genealogy": Famous actor Hüseyin Köroğlu made the voice over of the documentary in which 33 Ottoman works throughout the land were being examined. The documentary has been screened in 26 festivals multiple times. 

Soy İzi Peşinde: Ada genelinde 33 osmanlı eserinin incelendiği belgeselin seslendirmesin ünlü tiyatrocu Hüseyin Köroğlu’dur. Belgesel, bir çok göstertimle birlikte, 26 festivalde temsil edilmiştir. 

"Letters to the Future": It is a visionary documentary and a first in the world in its own concept.  With 250 children drawing about future and with 25 people who are known worldwide talking about the next 25 years regarding 25 different subjects, the project has been kept in a special vault to be opened and watched for the first time in 2038, after 25 years, with the partnership of Serhat Akpınar production. The project targeted many contents including ceremonies and commemorations every year and at special times and it occurred for the first time in the world. The author was the scenarist and the director of the project. The documentary was a production completed in 2014.

 

Geleceğe Mektuplar: Kendi konseptinde dünyada bir ilk olan Geleceğe Mektuplar Projesi, bir vizyon belgeselidir. 25 ayrı konuda 25 seçkin ve dünya çapında kişi ile, gelecek 25 yılın konuşulduğu ve 250 çocuğa gelecek hayalli resimler çizdirildiği proje, Serhat Akpınar yapım ve vizyon ortaklığı ile 25 yıl sonra 2038 senesinde açılmak ve ilk kez izlenmek üzere özel bir kasaya saklanmıştır. Proje kapsamında, bir anıt, her yıl ve özel zamanlarda seremoni ve anmalar dahil bir çok içerik hedeflenen proje, dünyada ilk kez gerçekleştirilmiştir. Yazar, projenin senaryo ve yönetmenliğini yürütmüştür. Belgesel 2014 yılında tamamlanan bir yapımdır.

  • 2
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge